Generalsponsor
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
Om våre svømmekurs

Vann

Barnets første møte i vann med foreldre På disse kursene deltar foreldrene i vannet med barna, og det skal være en voksen per barn. Det prioriteres lek framfor direkte svømmeopplæring. Testøvelse 1: Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vann- flaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det. Testøvelse 2: Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med ermene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

Hval

Hvalmerket fokuserer på de grunnleggende øvelsene fra vanntilvenning og kjernefunksjonen «Dykke». Dykking innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Skilpadde/Pingvin

På dette kurset gjøres merkekriterier for både skilpadde- og pingvinmerket. Skilpaddemerket fokuserer på kjernefunksjonen "flyte", som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer". Pingvinmerket fokuserer på kjernefunksjonen "Gli", som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Selungen

For å kunne starte på dette nivået må barnet beherske ferdighetene til Pingvinmerket. Selungenmerket fokuserer på kjernefunksjonen "Fremdrift", som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Sel

Dette nivået er for de som har fullført Selungenmerket og klarer å svømme crawl, samt er trygge på dypet. På Sel-nivået har man, foruten repetisjon fra tidligere nivåer, fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynneropplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Sjøløve

For å kunne starte på dette nivået må barnet beherske ferdighetene til Selmerket. På dette nivået trenes det videre på crawl og ryggsvømming, start og vendinger, samt at man begynner med butterflybevegelsen og noe brystteknikk.

Delfin

Dette er et videregående kurs som bygger videre på det som har blitt lært på sjøløvekurset. Her er fokuset på å videreutvikle teknikken i alle de fire svømmeartene, med et særlig fokus på bryst og butterfly, samtidig som det arbeides med å gjøre start og vendinger stadig mer effektive

Hai videregående

Et videregåendekurs som bygger på de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene. Treningsgruppe Treningsgruppen er en svømmegruppe for alle de som er ferdige med kursene som tilbys gjennom Norges Svømmeskole, eller de som kan svømme, og som fremdeles ønsker å utvikle seg som svømmer. I treningsgruppen legges det vekt på individuell utvikling, enten man ønsker å drive med svømming som idrett eller mosjon. Der det på svømmekurs jobbes med et konkret pensum og en felles utviklingstrapp vil man på svømmetreninger møte et oppsatt program som er ment å legge til rette for en god videreutvikling av svømmeferdigheter på et mer individuelt plan.

Svømmeteknikk for voksne

Et kurs for de som kan svømme, men ønsker å lære riktig svømmeteknikk crawl og bryst. Kurset vil følge samme progresjonsmønster som når barn lære å svømme, men i et komprimert kurs over 10 kvelder. Stikkord: Flyteøvelser - gliøvelser - pusteteknikk- svømmeteknikk.
Våre svømmekurs påmelding Våre svømmekurs påmelding

Prøv gjerne svømmeskolens nivåvelger for å finne det rette kurset for dere

GENERALSPONSOR
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu

Vann

Barnets første møte i vann med foreldre På disse kursene deltar foreldrene i vannet med barna, og det skal være en voksen per barn. Det prioriteres lek framfor direkte svømmeopplæring. Testøvelse 1: Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vann- flaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det. Testøvelse 2: Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med ermene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

Hval

Hvalmerket fokuserer på de grunnleggende øvelsene fra vanntilvenning og kjernefunksjonen «Dykke». Dykking innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Skilpadde/Pingvin

På dette kurset gjøres merkekriterier for både skilpadde- og pingvinmerket. Skilpaddemerket fokuserer på kjernefunksjonen "flyte", som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer". Pingvinmerket fokuserer på kjernefunksjonen "Gli", som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Selungen

For å kunne starte på dette nivået må barnet beherske ferdighetene til Pingvinmerket. Selungenmerket fokuserer på kjernefunksjonen "Fremdrift", som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Sel

Dette nivået er for de som har fullført Selungenmerket og klarer å svømme crawl, samt er trygge på dypet. På Sel-nivået har man, foruten repetisjon fra tidligere nivåer, fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynneropplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Sjøløve

For å kunne starte på dette nivået må barnet beherske ferdighetene til Selmerket. På dette nivået trenes det videre på crawl og ryggsvømming, start og vendinger, samt at man begynner med butterflybevegelsen og noe brystteknikk.

Delfin

Dette er et videregående kurs som bygger videre på det som har blitt lært på sjøløvekurset. Her er fokuset på å videreutvikle teknikken i alle de fire svømmeartene, med et særlig fokus på bryst og butterfly, samtidig som det arbeides med å gjøre start og vendinger stadig mer effektive

Hai videregående

Et videregåendekurs som bygger på de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene. Treningsgruppe Treningsgruppen er en svømmegruppe for alle de som er ferdige med kursene som tilbys gjennom Norges Svømmeskole, eller de som kan svømme, og som fremdeles ønsker å utvikle seg som svømmer. I treningsgruppen legges det vekt på individuell utvikling, enten man ønsker å drive med svømming som idrett eller mosjon. Der det på svømmekurs jobbes med et konkret pensum og en felles utviklingstrapp vil man på svømmetreninger møte et oppsatt program som er ment å legge til rette for en god videreutvikling av svømmeferdigheter på et mer individuelt plan.

Svømmeteknikk for voksne

Et kurs for de som kan svømme, men ønsker å lære riktig svømmeteknikk crawl og bryst. Kurset vil følge samme progresjonsmønster som når barn lære å svømme, men i et komprimert kurs over 10 kvelder. Stikkord: Flyteøvelser - gliøvelser - pusteteknikk- svømmeteknikk.
Våre svømmekurs påmelding Våre svømmekurs påmelding

Prøv gjerne svømmeskolens nivåvelger for å

finne det rette kurset for dere

Om våre svømmekurs
MENY