Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
Påbygg Bjørkelangen Sportshall

Nå er vi i gang !

BSF har nå skrevet kontrakt med entreprenøren AS Realbygg for oppføring av prosjekterte hallpåbygg. Med planlagt oppstart i slutten av september i år skal BSF utvide Bjørkelangen Sportshall med totalt 826 kvm. fordelt på 396 kvm. i 1. etg. og 430 kvm. i 2. etg. Det skal bygges ny hovedinngang til anlegget med vestibyle, administrasjonskontor, kiosk og garderober i 1. etg. I 2. etg. etableres ny adkomst til tribunen i sportshallen, samt garderober og en flerbrukssal på 170 kvm. Fremdriftsplan: Dugnad: For å bygge mest mulig kostnadseffektivt skal BSF utføre en del av arbeidsoppgavene på byggeplass i regi av dugnads-arbeider. Disse arbeidene omfatter i grove trekk muring, tømrerarbeider, maling, flislegging, bygningsmessige arbeider og andre rigg ytelser. Dugnadsarbeidene skal deles opp lagvis, innenfor hver sine fagfelt. Hvert lag vil bestå av en kvalifisert lagleder. Hver lagleder vil igjen rapportere til en utnevnt person i BSF, som vil være bindeleddet mellom dugnadsarbeidere, BSF og AS Realbygg. Dugnadsarbeidene vil hovedsakelig foregå utenfor ordinær arbeidstid med lagleder og delvis prosjektlederen for dugnadsarbeiderne tilstede. Dette blir tidenes dugnadsløft i BSF: For å kunne utføre planlagte arbeidsoppgaver på dugnad, så trenger vi din hjelp dersom du innehar kompetanse innen fagfeltene muring, tømrerarbeider, maling, flislegging eller bygningsmessige arbeider. Mandag 23. oktober kl. 19:00 i flerbrukshallen, Amfi Bjørkelangen Torg avholder BSF informasjonsmøte til alle som ønsker å melde seg som dugnadsarbeider. Her vil Andreas Grepperud, prosjektleder for AS Realbygg informere nærmere om prosjektet og hva som skal utføres av arbeider innen de ulike fagfelt. Jostein Kopperud har påtatt seg oppdraget og være prosjektleder for dugnadsarbeidene som skal rapportere til totalentreprenøren AS Realbygg. Han vil i møte orientere om organisasjonsformen og sikkerhetsarbeidet på byggeplassen. Til slutt blir det mulighet til å melde seg inn på dugnadslistene under det fagfelt man innehar kompetanse og ønsker å bidra med arbeidskraft. Vi gleder oss til å kunne ønske velkommen til åpning av Bjørkelangen Sportsforening sin etterlengtede «storstue» i løpet av juni neste år. Dette blir et stort løft for BSF. Et betydelig samlingspunkt for hele klubben og dets medlemmer. Prosjekt Hallbygg – Vi trenger din støtte! Det bygges nytt klubbhus i tilknyttning til Bjørkelangen Sportshall i 2017/2018 og BSF trenger din hjelp til å finansiere hallprosjektet. Historikk: BSF ble stiftet 12. mars 1910. BSF er et fleridrettslag. BSF består av eks. antall undergrupper, 9 stk. Klubben har pr. 1.1.2017 over 1500 medlemmer. Betydning for lokalmiljøet: BSF er en sosial møteplass for barn, unge og eldre i lokalmiljøet. I tillegg til organinsert idrett i regi BSF. Vi er støttespiller til forskjellige aktiviteter som gjennomføres i kommunen blandt annet for Aurskog-Høland kommune, Alpinsenteret, Bjørkelangen Næringsforening, Bjørkelangen Musikkfestival etc. Prosjekt finansiering av nytt klubbhus: BSF ønsker å gi et bedre tilbud til Bjørkelangens befolkning både unge og gamle. Ved å bygge nytt klubbhus med nye fasiliteter som garderober, kiosk/kafé og flerbrukssal til utleie. Økonomisk er dette prosjektet en betydelig investering for klubben. Og vi søker din hjelp til finansiering av vårt tillbygg. Vi håper og tror at vi gjennom felles innsats og velvilig støtte får gjennomført dette prosjektet på en god måte. Derfor prøver vi salg av andelsbevis til privat personer og bedrifter. Pris pr andel: Bedrifter Privat Bronsjeandel 5.000,- 1.000,- pr andel Sølvandel 10.000,- Gullandel 15.000,- Diamantandel 25.000,- + Alle som kjøper andel vil få et andelsbevis tilsendt og navnet sitt på en tavle i nybygget. Det er selvfølgelig fullt lovelig for privatpersoner og kjøpe bedriftsandeler. Andelsbevisene kan kjøpes ved innbetaling til konto: 1280.26.41093. Husk å merk innbetaling med navn og adresse. Det gjøres oppmerksom på at andelseiere ikke får noen eier-andeler eller rettigheter knyttet til det nye hallprosjektet eller andre anlegg. Bjørkelangen Sportsforening takker for ditt bidrag.
Org.plan:
Påbygg Bjørkelangen Sportshall, 1 etg.
Påbygg Bjørkelangen Sportshall, 2 etg.