Generalsponsor
Svømming
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu

NIF’s Foreldrevett regler:

1. Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv – ikke deg! 2. Motiver barn til deltakelse, ikke tving dem! Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er sammen med dem. 3. Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter 4. Støtt og oppmuntre alle barna som deltar – ikke bare egne barn 5. Vær positiv i både medgang og motgang 6. Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst 7. Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken 8. Vis respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd - hvert barn er unikt og fortjener din respekt 9. Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna. Si fra dersom du opplever mobbing og trakassering.
GENERALSPONSOR
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
Svømming

NIF’s Foreldrevett regler:

1. Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv – ikke deg! 2. Motiver barn til deltakelse, ikke tving dem! Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er sammen med dem. 3. Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter 4. Støtt og oppmuntre alle barna som deltar – ikke bare egne barn 5. Vær positiv i både medgang og motgang 6. Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst 7. Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken 8. Vis respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd - hvert barn er unikt og fortjener din respekt 9. Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna. Si fra dersom du opplever mobbing og trakassering.
MENY