Generalsponsor
GRUPPEN ER INAKTIV FOR TIDEN BSF Allidrett jobber med å få i gang gruppa igjen. Men pr. i dag har vi dessverre ikke fått på plass instruktører eller satt dag for aktiviteten. Dere kan gjerne ta kontakt med dagligleder i klubben pr. e-post: dagligleder@bsf.nu Men som sagt håper vi at vi skal klare å komme i gang i løpet av høsten med nye aktiviteter for barna. Med vennlig hilsen Daglig leder BSF.
Allidrett
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
Treningsplan frem til jul:
*** Påre gn l i tt me r ti d. Varme ute kl ær. M e dbring gri l lmat og hode l yk te r. Vok sne må de l ta me d barna .
Om Allidrett i BSF Allidrett er et aktivitetstilbud vi har til de minste barna. Her får de prøvd ut ulike aktiviteter som: Lek, Ballspill, turn, dans mm. Aktivitetene foregår både inne og ute. Innføring av varierte og allsidige aktiviteter i tidlig alder gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta på ulike aktiviteter når de blir eldre. Aktivitet sammen med andre stimulerer barna både fysisk, sosialt og motorisk. Vårt mål er at barna skal ha det gøy! *Dugnad: Alle foreldre bør beregne og stille på en dugnad - det vil bli laget dugnad liste og foreldre blir selv ansvarlig for og evt. bytte med andre foreldre. - Dette er et viktig bidrag for BSF!! – Vi får tildelt dugnader fra BSF hovedstyret. Allidretten får penger for dugnad som igjen gir mulighet for mer utstyr og overraskelser Mvh Leder BSF
Allidrettstyret Leder . ønskes! Sekretær. ønskes! Kasserer. ønskes!
Instruktører Ildsjeler ønskes!
illustrasjons bilde!
GENERALSPONSOR
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
GRUPPEN ER INAKTIV FOR TIDEN BSF Allidrett jobber med å få i gang gruppa igjen. Men pr. i dag har vi dessverre ikke fått på plass instruktører eller satt dag for aktiviteten. Dere kan gjerne ta kontakt med dagligleder i klubben pr. e-post: dagligleder@bsf.nu Men som sagt håper vi at vi skal klare å komme i gang i løpet av høsten med nye aktiviteter for barna. Med vennlig hilsen Daglig leder BSF.
Allidrett
Treningsplan frem til jul:
*** Påre gn l i tt me r ti d. Varme ute kl ær. M e dbring gri l lmat og hode l yk te r. Vok sne må de l ta me d barna .
Om Allidrett i BSF Allidrett er et aktivitetstilbud vi har til de minste barna. Her får de prøvd ut ulike aktiviteter som: Lek, Ballspill, turn, dans mm. Aktivitetene foregår både inne og ute. Innføring av varierte og allsidige aktiviteter i tidlig alder gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta på ulike aktiviteter når de blir eldre. Aktivitet sammen med andre stimulerer barna både fysisk, sosialt og motorisk. Vårt mål er at barna skal ha det gøy! *Dugnad: Alle foreldre bør beregne og stille på en dugnad - det vil bli laget dugnad liste og foreldre blir selv ansvarlig for og evt. bytte med andre foreldre. - Dette er et viktig bidrag for BSF!! – Vi får tildelt dugnader fra BSF hovedstyret. Allidretten får penger for dugnad som igjen gir mulighet for mer utstyr og overraskelser Mvh Leder BSF
Allidrettstyret Leder . ønskes! Sekretær. ønskes! Kasserer. ønskes!
illustrasjons bilde!
MENY