Hovedside Svømming
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Postboks 108, 1941 Bjørkelangen Besøksadresse: Østre Bliksrud vei 7  Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093  Telefon: 982 84 897     E-post: dagligleder@bsf.nu
Svømmestyret Leder. Finn Herlofsen Tlf. 92263723 finn.herlofsen@hotmail.com Nest leder. Bjørn Skogstad Tlf. 91721777 bjorn.gunnar.skogstad@gmail.com Kasserer. Gijs Van Dijk Tlf. 94256212 Gijsvandijk7@gmail.com Sekretær. Ruth Haaheim Sjøthun Tlf. 93625492 ruth.haaheim.sjothun@ahk.no Styremedlem Guttorm Ihle Tlf. 97741478 guttormihle@gmail.com Styremedlem Kai Vidar Olufsen Tlf. 95162055 olukai@icloud.com Styremedlem Ole Kristian Hellebakken Tlf. 92224487 ole-k@tertitten.com Styremedlem Nini Lande Tlf. 92821380 ninilande@hotmail.com Styremedlem Kaia Tollan Tlf. 45264918 kajatollan@hotmail.com Trenere BSF Svømmegruppa har følgende flotte instruktører: Hovedinstruktører Gijs (Kris) van Dijk Bjørn Skogstad Guttorm Ihle Finn Herlofsen Nini Lande  Instruktører: Ole Kristian Hellebakken Merethe Skoglund Knutsen Vibeke Øverland Nora Herlofsen Jan Danielsen Mari Lande Ludvig Austeng Susanne Danielsen 

LITT HISTORIE

Bjørkelangen svømmegruppe ble stiftet

i 1968, med navn S-68 p.g.a årstallet.

Noen år senere ble svømmeklubben en

del av Bjørkelangen Sportsforening.

Vi tilbyr svømmeopplæring og svømme-

trening for barn og unge i.h.t.

retningslinjer fra Norges

Svømmeforbund.

Svømmekursene for høstsesongen har

oppstart etter høstferien, og

vårsesongen starter midten av januar.

Varigheten på svømmekursene per

sesong er på 10 kursuker, hvor vi tilbyr

kurs både mandager og onsdager.

Bjørkelangen svømmegruppe

- svømming for alle!

Vi i svømmegruppa ønsker å takke Næringslivet på Bjørkelangen for gaver og samarbeid  Bjørkelangen

OM OSS

I Svømmegruppa er det hvert år høy aktivitet fra høstferien til påsken. Vi avholder svømmekurs i to terminer, 10 kurskvelder før jul og 10 på nyåret. Da boltrer svømmeglade unger og ungdommer seg i bassenget på mandager og onsdager. Vi har omlag 10 instruktører som alle er sertifiserte gjennom Norges Svømmeforbund, for å kunne gi svømmeopplæring av god kvalitet og i trygge omgivelser. Vi følger Norges Svømmeforbunds Svømmeskole`s utdanningsmodell med trinnvis utvikling av ferdigheter som skal fremme trygghet og mestring i det våte element. Vårt tilbud strekker seg fra vanntilvenning for de minste opp til videregående svømming for treningsglade ungdommer. De siste årene har vi hatt omlag 110 unge på våre kurs. I tillegg har vi i flere år arrangert svømmekurs for kvinner med innvandrerbakgrunn samt hatt instruktører på revmatiker-svømming. I 2016 har vi også bistått den nystartede svømmegruppa i Høland med instruktørhjelp. Vi har de siste årene arrangert Svømmeaksjonen i regi av Gjensidige-stiftelsen. Dette er et gratis 1 ukeskurs hvor rundt 40 unger fått sin første smak av svømmeopplæring, samt lært om ferdsel i og rundt vann, båtvett, enkel livredning. Dette erstattes nå med Barnehagesvømming hvor barnehagene i kommunen får tilbud om gratis svømmeopplæring hvor vi i Svømmegruppa stiller med instruktører. Vi arrangerer svømmestevne en gang i året hvor vi inviterer naboklubbene SHIUL, AFSK og Sørumsand til vennlig dyst i bassenget. Her er det super stemning og hard kamp om 3 napp i vandrepokalen (som BSF har vunnet hver gang ?). Siste svømmestevne fikk vi riktignok litt bank av Sørumsand, men dette har svømmerne lovet å rette opp neste gang. Vi gleder oss selvfølgelig stort til den nye svømmehallen står klar høsten 2018. Dette vil gi Svømmegruppa mye bedre forhold i form av kapasitet/bassengtid og et mye bedre læringsmiljø for ungene. Vi er allerede i gang med å planlegge hvilke nye aktiviteter som Svømmegruppa kan utvide sin virksomhet med. Vi har på notatblokka voksenopplæring, vannpolo, HLR, vannaerobic, svømming for funksjonshemmede etc. I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å bidra. Kontakt: Finn Herlofsen Tlf. 922 63 723 finn.herlofsen@tertitten.com Eller Nini Lande Tlf: 928 21 380 ninilande@hotmail.com
Våre svømmekurs Våre svømmekurs