Svømmegruppe arkiv
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Postboks 108, 1941 Bjørkelangen Besøksadresse: Østre Bliksrud vei 7  Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093  Telefon: 982 84 897     E-post: dagligleder@bsf.nu
Svømmeaksjonen 2015   I uke 23 fra mandag t.o.m fredag holdt Bjørkelangen svømmegruppe intensiv kurs i skolebassenget på Løken. Ettersom ombygging av Bjørkelangen skole har begynt. Svømmeaksjonen er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Norges svømmeforbund. Selve konseptet i svømmeaksjonen handler om å tilby utrygge  barn i alderen 6-10 år  svømmekurs. Det beste med dette kurset er at det er intensivt,  i formening om en høy læringskurve. Barna kan bruke det de har lært, å trene på svømmingen resten av sommeren. Opplegget vi i svømmegruppa hadde var 1 time på land og 1 time i vann. Vi er meget fornøyd med gjennomføringen av årets kurs, og ser frem i mot neste år. I vannet var det basistrening på kjerneferdigheter som å dykke, flyte, fremdrift med tilpasning for de som trenger det. Det største fokuset var først og fremst, å få ungene trygge i vann, slik at de også turte å ha hodet under vann. Mens teorien på land omfattet båtvett, ferdsel i og ved vann, enkel livredning og HLR. I forbindelse med svømmeaksjonen har Bjørkelangen svømmegruppe tilbud kurs for innvandrerkvinner som ikke kan svømme, eller er usikre i vann. Svømmegruppa startet med dette kurset for 4 år siden. Kurset har vært en suksess, og vi i svømmegruppa er fornøyde med å skape svømmetrygghet også i disse familier.
Fornøyde instruktører etter årets kurs! Noen er savnet, men var dessverre fraværende den dagen
Ingeborg Helene Sørhaug var meget fornøyd med årets svømmeaksjon. Hun gleder seg allerede til svømmingen til høsten
Barn og voksne venter spent på utdeling av diplomer.
Heldig vinner av svøm langt kampanjen.   Sunniva Berg-Olsen ble trukket som heldig vinner i svøm langt konkurransen.  Det ble trukket mellom alle barna som hadde svømt 2.500 m i denne kampanjeperioden. Premien hennes var en kveld i bassenget med gode venner. Svømmegruppa stilte med saft og boller samt badevakt.  Vinneren Sunniva var helt lamslått av premien! Alle 11 barna hadde en storartet kveld i bassenget. De foresatte som var med og involvert kommenterte at dette var en suksess, og de var meget imponert over arrangementet. For barn ble det også trukket 2 og 3 premie, disse har blitt kontaktet. Hvilket også gjelder de voksne som har vunnet. I denne kampanjen vil vi i svømmegruppa takke for et godt samarbeid med Avancia og G sport Bjørkelangen Bjørkelangen svømmegruppe – svømming for alle!    
En kjempe fornøyd gjeng etter timer i bassenget ! 
Svømmestevne 2014 på Bjørkelangen 15.03.14 arrangerte svømmegruppa svømmestevne og Bjørkelangen fikk besøk av svømmere fra SHIUL, AFSK og SIF (Sørumsand).   Arbeidsgruppa vår hadde gjort en solid innsats i forkant med å bære frem benker, stoler og bord, bakt masse kaker, kjøpt og delt opp frukt og drikke. Det ble også stekt vafler på stedet. I tillegg til vel 50 svømmere møtte både foreldre og besteforeldre opp, og alle forsynte seg godt av de fremlagte varer. Med så mange mennesker i den lille hallen vår var godt vi hadde et høyttaleranlegg. Stemningen var høy og det ble heiet på absolutt alle deltakere – noe som er en forutsetning i følge våre foreldrevettregler.   Det var i alt 34 heat og tre deltakere i hver bane. I tillegg var det 4 stafetter hvorav en av disse var den gjeve Pokalstafetten. Det var BSF som (nok en gang) vant denne viktige stafetten og tok første napp i denne nye vandrepokalen.   Det var mange flotte prestasjoner, og foreldre og svømmegruppene bør notere seg ned tidene for å se fremgangen svømmerne noterer seg opp gjennom årene. Hele listen er å finne ved å klikke her.   Alt i alt var det et meget vellykket stevne, og overskuddet fra kiosksalg m.m tar vi med oss videre i arbeidet i svømmegruppa. En stor takk til alle som var med på å gjøre dette til et flott arrangement. Mvh BSF Svømmegruppa Resultatliste stevne 15.mars 2014.
Første klubbstevne på Bjørkelangen Et viktig fokus for Bjørkelangen Svømmegruppe er å skape god idrettskultur for barn i alle aldre i klubben. Hvor et punkt er å sammensveise svømmerne best mulig. For å oppnå dette iverksatte svømmestyret et klubbstevne for alle Bjørkelangen svømmere. Barn i alle aldersgrupper fikk svømme forhåndsbestemte distanser. I etterkant av svømt distanse kunne barna velge en ting fra premiebordet fra vår kjære sponsorer. Mange fornøyde barn :-)      
Lørdag 05.mars var det duket for årets svømmestevne på Bjørkelangen. Det var omtrent 35 svømmere som var meldt på, og sammen med foreldre og besteforeldre utgjorde alle en fantatisk stemning i svømmehallen. Det kom svømmere fra Sørumsand, Aurskog, og Shiul, og vi så oss veldig fornøyde med et slikt arrangement på kommunal plan. Det ble dessverre ikke pokalstafet, grunnet for få deltakere i de andre klubbene. Vi i Bjørkelangen svømmegruppe har heller tankene på det sportslige :-) Vi gir en takk til de som bidro for å gjøre dette til et vellykket idrettsarrangement. Resultater 5.3.2016 (PDF)

Svømmeaksjon 2016

Fra mandag t.o.m fredag i uke 24 holdt Bjørkelangen svømmegruppe, svømmeaksjonen i skolebassenget på Bjørkelangen. Svømmeaksjonen er ett samarbeidsprosjekt mellom Gjensidige stiftelsen og Norges svømmeforbund. Selve aksjonen er ett tilbud for barn i en alder av 6 - 10 år, og går ut på intensiv svømmeopplæring i løpet av en ukes tid, slik at utrygge barn blir tryggere i vann, rett før sommerferien. Dette er spesielt bra siden det både er intensivt og kunnskapsrik for barna. I løpet av uken har barna både vært på land, der de lærer om båtvett, ferdsel i og ved vann, og i vært i vannet, der de fikk basistrening på kjerneferdigheter som å flyte, fremdrift og å dykke under vann. I tillegg til dette fikk barna opplæring i enkel livredning og HLR. Svømmegruppas hovedfokus i løpet av uka har vært å få utrygge barn til å bli trygge i og ved vannet. Jeg spurte også to barn: Theodor og Johanna Hauger- Dalsgard Hva de synes om svømmeaksjonen. Theodor: Flott dere lærer oss å svømme. Bra med informasjon rundt hva man skal gjøre hvis man må hjelpe noen på land og i vann. Johanna: Enig med storebror. Gøy å bade, for det har jeg gledet meg til. Det er snille mennekser her.
Theodor og Johanna Hauger-Dalsgard

Takk for alt du lærte oss

igjennom 5 år.

I fem år har Bjørkelangen svømmegruppe hatt svømmekurs for flerkulturelle kvinner. I løpet av disse årene har BSF lært over 20 kvinner med å flerkulturell bakgrunn å svømme. Paula Gomes og Isabel Matos har vært med hele veien og takker for muligheten. Damene er meget fornøyde med kurset og instruktør Nini Lande.

Barnehagesvømming 2016

Kunnskapsdepartementet har tildelt midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barne svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.   Bjørkelangen svømmegruppe gjennomførte denne svømmeopplæringen i midten av september over fem ganger i bassenget på Bjørkelangen skole. Svømmeklubben avholdte svømmeopplæring for Lundebygrenda og Festningsåsen barnehage, hvor det til sammen deltok 26 barn fordelt på  to partier. All svømmeopplæring skjedde i barnehagetiden. Resultatet var slående, samtlige barn ble meget trygge og tok hodet under vann. Mange lærte å flyte skikkelig, mens andre begynte som smått på svømmetak.  Alle barna hadde en enorm læringsvilje, samt god progresjon gjennom hele kurset. Skryt til ansatte i barnehagene som var med både, i land og på kanten. Uten dere ville ikke denne opplæringen blitt like bra. Ellers vil Bjørkelangen svømmegruppe takke for samarbeidet med kommunen, i Bjørkelangen skole, idrettskonsulent, og barnehagene, samt Taxiselskap Tore Hauger Utmerket! Vi gleder oss allerede til neste år. Bjørkelangen Svømmegruppe
Bjørkelangen

Kultursjefens utfordring til idrettslagene

BSF vant 10.000 kroner

Svømmegruppa i Bjørkelangen Sportsklubb stakk av med prisen på 10.000 kroner for sin besvarelse på hva som må til for å beholde tenåringene aktive lengst mulig. Frafallet av ungdommer i en viss alder er stort i lag og foreninger. En pengepris utlovet av idrettsrådet ga alle lagene i Aurskog- Høland ned på gruppenivå en anledning til og vise hva som må gjøres for at frafallet skal stanses.  Les mer.
02.06.2017