Allidrett
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
Aldersgruppe: 4-7 år Når: Mandag fra 17.30-18.15 Hvor: Bjørkelangen sportshall Utstyr: Innesko og drikkeflaske Målsetting: Ha det gøy!, Enkel innføring i fysisk aktivitet inne og ute som f.eks: Lek / Bevegelse, Turn, Friidrett, Ballspill,Dans. Påmelding: Påmelding gjøres på ark som instruktørene har med. Treningsavgift på 150 kr per halvår Facebook: Det er opprettet en Facebook gruppe (All informasjon legges her, viktig at alle foreldre er med.) BSF Allidrett Det kreves medlemskap i BSF for å være med på allidrett, registrering Her Dugnad: Alle foreldre bør beregne og stille på en dugnad* - Dette er et viktig bidrag for BSF!! Spørsmål, ta kontakt med: Cathrine Engh Heggedal Tlf: 452 39 221 / cathrineengh@yahoo.no VELKOMMEN TIL ALLIDRETT!
Treningsplan frem til jul:
*** Påre gn l i tt me r ti d. Varme ute kl ær. M e dbring gri l lmat og hode l yk te r. Vok sne må de l ta me d barna .
* NB, vi skal være i gymsal barne skol e n
** Varme ute (pi rat)k l æ r.M e d bri n g hode lykt. Vok sne de l ta me d barna.

Program

Høsten 2019

Om Allidrett i BSF Allidrett er et aktivitetstilbud vi har til de minste barna. Her får de prøvd ut ulike aktiviteter som: Lek, Ballspill, turn, dans mm. Aktivitetene foregår både inne og ute. Innføring av varierte og allsidige aktiviteter i tidlig alder gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta på ulike aktiviteter når de blir eldre. Aktivitet sammen med andre stimulerer barna både fysisk, sosialt og motorisk. Vårt mål er at barna skal ha det gøy! *Dugnad: Alle foreldre bør beregne og stille på en dugnad - det vil bli laget dugnad liste og foreldre blir selv ansvarlig for og evt. bytte med andre foreldre. - Dette er et viktig bidrag for BSF!! – Vi får tildelt dugnader fra BSF hovedstyret. Allidretten får penger for dugnad som igjen gir mulighet for mer utstyr og overraskelser Mvh Leder BSF Allidrett Cathrine Engh Heggedal Allidrett i BSF
Allidrettstyret Leder . Cathrine Engh Heggedal Tlf: 452 39 221 E-post. cathrineengh@yahoo.no Sekretær. Synne Ramfjord Aarø Tlf. 924 56 478 E-post. synne@skarenget.no Kasserer. Elisabeth Rindhølen Tlf. 406 05 452 rudielisa@hotmail.com
Instruktører Linnea Fløgstad Oda Barlien